menu

No us perdeu aquesta cita!!

L'AFAD es complau a convidar-vos a l'acte de lliurament deis PREMIS ARTFAD 2008
i a la inaugurado de l'exposició de les obres seleccionades.

AFAD se complace en invitarle al acto de entrega de los PREMIOS AHTFAD 2008
y a la inauguración de la exposición de las obras seleccionadas.

ARTISTES SEL·LECCIONATS PELS PREMIS ARTFAD 2008
ARTISTAS SELECCIONADOS EN LOS PREMIOS ARTFAD 2008

En la categoría professional / En la categoría profesional:
Héléne Genvrín, Paciencia
díez+díez diseño, Bol introvertido i Tazas dubitativas
Albert Fargas, Anells del temps
Jordi Fargas, Century
Josep Meló, 100
Eulalia Oliver, Bol i teixit
Xímena Pérez, Face the face
Clara Bonet, Rojo Raval, Rosa Barceloneta, Tomás i Marrón
Assumpció Espada, Barquitos de papel i Espiral cuadrada
Enoc Armengol, Panpaati
Karol Bergeret, Santas amas de casa
Ester Luesma i Xavier Vega, Muna i La caverna
Joaquim Falcó i Merltxell Tembleque, Genets
Gemma Pampalona, El racó

En la categoría d'estudiant / En la categoría de estudiante:
Ana Gil, Alrededor
Mónica Porta, Ramal, Metamorfosi, Vestit-refugi i Col-lecció de papallones
Sebastiá Nadal, I sexo, you sexo, hay sexo, Kant sexo

JURAT DEL PREMI ARTFAD 2008
JURADO DEL PREMIO ARTFAD 2008
Gemma Amat, directora d'Artesania de Catalunya
Beth Galí, arqultecta I presidenta del FAD
Magda Polo, doctora en Filosofía de l'Art i editora
Ferran Signes, director de l'Escola Massana
Silvia Ventosa, directora del Museu Textil i de la Indumentaria de Barcelona
Jordi Vidal, president de L'A FAD

FAD, Pl. deis Ángels, 5-6. Barcelona (sala d'exposicions) 20 novembre a les 20,00 h
Exposició del 21 de novembre al 5 de desembre Horari de 11 a 20 h