menu

convocatòria

Drap-Art’11
Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya


Drap-Art’11 es desenvolupa en vuit modalitats, que ens acosten al reciclatge creatiu: exposicions col·lectives d’obres d’art i objectes de disseny realitzats amb materials reciclables, intervencions a l’espai públic, l’espai de reflexió, el tradicional mercat d’art i disseny, tallers participatius, espectacles, audiovisuals i cinema del medi ambient.

Informació per participar a http://www.drapart.org/