menu

taller


Workshop: the dinner /tapes

"Traduir la taula a través de la ceràmica..."
Plantejada la idea d'una gran taula a punt per a l'àpat, entre tots es decidirà el contingut "del menú" i de tots els elements que apareixeran a escena. Es repartiran les tasques i s'intentarà que cada participant s'encarregui de crear el seu propi plat. Els elements sobrants es faran conjuntament.
A càrreg de Apparatu Studio.