menu

exposició


Inauguració de l’exposició “Deriva i Control”, de Projectes finals
d’alumnes de l’Escola Massana, que es portarà a terme a La Capella del 15 de desembre
de 2011 al 29 de gener de 2012.