menu

casal d'estiu


Experimentem amb l'ART és una associació educativa que té per finalitat apropar a les persones els grans beneficis que se'n deriven de  treballar amb les metodologies i les visions de l'art  contemporani.
Així, l'eix que tot ho mou, és fer i promoure projectes artisticoeducatius  que ofereixin la possibilitat de desenvolupar  la reflexió, el pensament  crític, la creativitat, la innovació i  l'aprenentatge compartit per obrir, transformar i integrar noves visions de l'experiència quotidiana.
Amb aquest esperit, Experimentem amb l'ART desenvolupa projectes tant a la seva seu al barri de Gràcia de Barcelona: Espai EART, com en altres institucions i centres d'art.

 +info: http://www.experimentem.org/