menu

Residències SAC-FiC 2016. Oberta la convocatòria!


SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual.
En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els artistes seleccionats podran gaudir d’un espai de treball en règim de lloguer econòmic durant els mesos de febrer a desembre de 2016, així com d’una borsa de producció de 1.200 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran regularment, als seus espais de treball, la visita de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani 2016-17.
Selecció
Una comissió formada per Silvia Dauder (galerista), Alberto Peral (artista) i Marla Jacarilla (artista), s’encarregarà de seleccionar els artistes de SAC-FiC Programa de Residències. Així mateix formaran part de la comissió, amb veu i sense vot, un representant de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i els membres de Sant Andreu Contemporani.
La convocatòria romandrà oberta fins al 8 de gener de 2016.
Trobareu més informació i les bases de la convocatòria aquí.