menu

Leslie Koptcho: Empathic Skin al Museu Molí Paperer de Capellades
Impressions digitals i monotips sobre paper fet a mà per l'artista a partir de fibres d'abacà, lli, ganpi de Filipines i Thai Kozo.

Exposició Pop Up

Leslie Koptcho: Empathic Skin 

Del 27 al 30 de maig 2016

Leslie Koptcho és professora de la Louisiana State University School of Art, U.S.A. i ha realitzat una residència artística al Museu Molí Paperer de Capellades. Durant aquests dies tenim l’oportunitat de veure la seva obra recent en paper, inspirada en la pell com a metàfora d'identitat personal i d’intercanvi!
L’artista explora el paper més enllà del mer suport o substrat tot considerant el paper com a “pell”.