menu

Sitges Recicl'art: Festival d'Art i Reciclatge


Durant el mes de juny tindrà lloc el Recicl'art Sitges, un esdeveniment dedicat a la sensibilització mediambiental des de la perspectiva de l'art. L'objectiu és de reflexionar sobre la quantitat de residus que es generen avui en dia, donant'ls-hi una sortida creativa per fomentar el consum responsable i el reciclatge creatiu.
El festival es durà a terme del 9 al 12 de juny, tot i que fins el 17 de juliol es podrà veure l'exposició col·lectiva organitzada per Drap-Art a l'Edifici Miramar.
Es pot consultar tota la informació i el programa a la web de Sitges Recicl'art.