menu

Mostra FemArt 2017 - IL·LIMITADESCom cada any FemArt organitza la Mostra d'obres i projectes artístics desenvolupats per dones, lesbianes i transsexuals. A partir d'aquesta Mostra es promouen debats feministes, actituds crítiques radicals contra el patriarcat i propostes de nous paradigmes de relacions creatives.

Es poden presentar obres i projectes de qualsevol vessant artística, sempre que girin entorn a la temàtica d'enguany (IL·LIMITADES), i s'acceptarà qualsevol disciplina artística, així com qualsevol material i suport que es vulgui utilitzar. Les propostes es poden presentar del 5 al 25 de juny.

Més informació.