menu

Tallers Oberts BCN convocatòria oberta
Inscripcions fins el 21.05.17
Bases cat – Bases cast
Tornen els Tallers Oberts BCN renovats!
— Una nova imatge que dona unitat al projecte
— Es fa extensible a tota la ciutat de Barcelona
— Canvi de dates. Tallers Oberts BCN tindrà lloc al mes d’octubre
— Es premia la qualitat dels projectes més destacats

Mostra FemArt 2017 - IL·LIMITADESCom cada any FemArt organitza la Mostra d'obres i projectes artístics desenvolupats per dones, lesbianes i transsexuals. A partir d'aquesta Mostra es promouen debats feministes, actituds crítiques radicals contra el patriarcat i propostes de nous paradigmes de relacions creatives.

Es poden presentar obres i projectes de qualsevol vessant artística, sempre que girin entorn a la temàtica d'enguany (IL·LIMITADES), i s'acceptarà qualsevol disciplina artística, així com qualsevol material i suport que es vulgui utilitzar. Les propostes es poden presentar del 5 al 25 de juny.

Més informació.

Premis ArtsFAD 2017. La filosofia
La matèria és l’element comú que uneix tot el que existeix. No només la matèria és real, sinó que la realitat és eminentment material. Igual que nosaltres, la matèria està viva i es fa sentir. Així mateix tenen vida les seves diferents manifestacions; entre elles, els objectes. Tot i no ser capaços de percebre els moviments interns i les necessitats de la matèria, aquests existeixen i habiten entre nosaltres. No tot el que existeix necessita de la nostra comprensió per a poder ser.

En la nostra interpretació de la realitat, hem col·locat l’ésser humà al centre del món i al marge de tot un sistema de relacions no humanes del qual en formem part. La capacitat d’acció no és una característica exclusiva de l’ésser humà: pertany a totes les entitats materials que componen el món, transformant-lo i sent transformades per aquest.

Elevar l’estatus de la matèria implica també elevar l’estatus de les nostres pràctiques sobre aquesta, així com la gènesi d’una consciència que té en compte les conseqüències de la nosatra relació amb allò material. Entendre que formem part d’un mecanisme, i no en som es seus propietaris, promou una major responsabilitat respecte a l’economia i les polítiques locals i globals.


Perquè hi ha coneixement que neix a partir de la matèria, de la seva capacitat d’acció i de la nostra interacció amb ella. Assumir que la matèria importa no ens fa menys importants, sinó més conscients de la nostra posició al món com a part d’un tot. 

Sonia Fernández Pan


Convocatòria oberta fins 10.04.2017

Convocatòria Premis ArtsFAD 2017L'A-FAD obre la convocatòria pels Premis ArtsFAD per tal d'estimular la creació d'obres artístiques d'excel·lència pel seu concepte, qualitat material i execució tècnica. Les obres a presentar han de ser úniques, que no tinguin funció d'ús i que revelin un gran coneixement d'ofici. 

Els Premis ArtsFAD formen part de l'esdeveniment del FADFEST que organitza el FAD, Foment de les Arts i del Disseny. FADFEST és la gran cita anual dels sectors del disseny i la creativitat a Barcelona. 

Aquesta convocatòria es dirigeix a creadors de qualsevol disciplina artística residents a l'Estat espanyol.

El jurat seleccionador dels Premis ArtsFAD 2017 estarà compost per professionals reconeguts de la cultura, els quals establiran criteris unificats per guardonar les obres. 

El jurat d'aquesta edició estarà format per:
· Josep Corredor-Matheos, crític d'art
· Judith Camps, presidenta de la FAAOC
· Martí Peran, comissari independent i teòric d'art
· Miquel Molins, president de la Fundació Banc Sabadell
· Rocío Santa Cruz, galerista
· Teresa Rosa Aguayo, artista, Premi ArtFAD 2006
· Victòria Rabal, presidenta de l'A-FAD i Directora del Museu Molí Paperer de Capellades 


Aquí trobareu l'enllaç al formulari d'inscripció, així com les bases complertes per a la convocatòria. 

Recordem que la data límit per acollir-se a la convocatòria és el 10 d'abril del 2017. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AFAD abre la convocatoria para los Premios ArtsFAD para estimular la creación de obras artísticas de excelencia por su concepto, calidad material y ejecución técnica. Las obras a presentar tienen que ser únicas, que no tengan función de uso y que revelen un gran conocimiento del oficio. 

Los Premios ArtsFAD forman parte del evento FADFEST que organiza el FAD, Fomento de las Artes y el Diseño. FADFEST es la gran cita anual de los sectores del diseño y la creatividad en Barcelona. 

Esta convocatoria se dirige a creadores de cualquier disciplina artística residentes en el Estado español. 

El jurado seleccionador estará compuesto por profesionales reconocidos de la cultura, los cuales establecerán criterios unificados para galardonar las obras. 

El jurado de esta edición estará formado por:
· Josep Corredor-Matheos, crítico de arte
· Judith Camps, presidenta de la FAAOC
· Martí Peran, comisario independiente y teórico del arte
· Miquel Molins, presidente de la Fundació Banc Sabadell
· Rocío Santa Cruz, galerista
· Teresa Rosa Aguayo, artista, Premio ArtFAD 2006
· Victòria Rabal, presidenta de A-FAD y Directora del Museu Molí Paperer de Capellades 

Aquí encontrareis el enlace al formulario de inscripción así como las bases completas para la convocatoria. 

Recordamos que la fecha límite para acogerse a la convocatoria es el 10 de abril del 2017.