menu

Artesania de vanguardia: teixidors / nani marquina

A el periodico 25/01/09
http://www.fadweb.org/clipping/arxius/2009-01-25_pag11.pdf