menu

Interessants articles de la percepció i el futur de la joiería i bijutería deguts a Bisutex a Madrid:
http://www.fadweb.org/clipping/arxius/2009-01-12_pag4.pdf
http://www.fadweb.org/clipping/arxius/2009-01-12_pag7.pdf