menu

DHUB barcelona, Tour per les peces de disseny industrial

Us recomanem un tom per les peces de disseny industrial del Museu de les Arts Decoratives: http://www.dhub-bcn.cat/coleccions/disseny_industrial/pagina.htm