menu

Curs

Neoartesania
dissenyar amb materials trobats o retrobats
docents: Gloria Bonet i Joaquim Pérez
a la Massana Permanent

Existeix la necessitat de buscar substituts més eficaços als sistemes de producció vigents i als materials utilitzats. Som conscients de la limitació dels recursos tal com se ha entès fins ara la seva explotació. La producció a gran escala està molt centralitzada, i cada vegada més allunyada del seu mercat, en el sentit més literal de la paraula.
Davant d’això, donarem a conèixer alternatives a les necessitats de creació i producció tornant a cadenes de fabricació petites, que agafen com a model el modus operandi de l’artesà.
El curs vol mostrar que existeixen oportunitats realistes i pròximes en el món laboral per als professionals del disseny més enllà de la producció industrial de les seves peces.
El curs té com a objectiu treballar de manera pràctica amb materials trobats que provinguin directament de la naturalesa (que podem utilitzar), o materials que hagin rebutjat en el medi (que podem reutilizar).
Els alumnes hauran de procurar-se ells mateixos la matèria amb la que començaran a treballar, per això es realitzaran sortides de la escola per a buscar-la. Un cop hagin experimentat i conegut a fons el material de partida, els alumnes hauran de produir una peça a partir de la matèria prima amb la que hagin estat treballant.

Curs de 90h, del 02.03.10 al 17.06.10
Més info aquí