menu

exposició

Desprès de gaudir de JOYA Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona, continuem amb activitats relacionades a l’espai d’ARTESANIA CATALUNYA:

Ambdues exposicions restaran obertes al públic del 22 al 12 d’octubre. 

Carrer Banys Nous 11. 08002 Barcelona.
De dilluns a dissabte de 10 a 19h - diumenges i festius de 10 a 14h.EXPOSICIÓ JOYA
Selecció d’artistes participants a la Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona que va tenir lloc del 16 al 18 de setembre al FAD.

EXPOSICIÓ CADÀVER EXQUISIT
Amb el Cadàver Exquisit, Pepita de oro (col·lectiu de 7 joiers) vol recuperar una activitat lúdic-artística, habitualment vinculada a altres arts, com ara el dibuix i la literatura. Era una composició en seqüència creada entre els membres d'un grup que nosaltres em adaptat a la joieria. Es comença amb una peça que aporta un dels membres del grup i aquesta va passant per cadascun d'ells, que la va transformant.
És un exercici del qual aprenem a adaptar-nos entre nosaltres, una forma de treball col·lectiu sense trepitjar-nos, respectant l'estil o forma de cadascú. La peça no té límits materials ni espacials.