menu

Convocatòria

Convocatòria del XXVI Premi 8 de març- Maria Aurèlia Capmany 2012


 Us informem que en data d'avui han estat publicades al BOP les bases de la convocatòria del XXVI Premi 8 de març- Maria Aurèlia Capmany 2012, enguany dedicat al tema de la Coresponsabilitat.

Es per aquest motiu que es podran presentar  projectes que tinguin com a finalitat:  avançar vers l’equilibri de l’esforç d’homes i dones propiciant l’eliminació de les discriminacions relatives a les responsabilitats domèstiques i de cura i el desenvolupament d’un nou model de relacions laborals i ocupació de qualitat que faciliti la coresponsabilitat per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 Es podran presentar projecte persones, grups, associacions o entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona

+info: www.bcn.cat/dona