menu

a-socia del mes


Selva Aparicio
Barcelona

En les Transformacions de Selva Aparicio la ficció està implícita en les obres, i no es construeix una narrativa única d'unió. No hi ha una intenció d'engany o enganyar, sinó de re inventar. Els fragments orgànics que componen cada peça parlen per si soles, i el visitant pot construir la seva pròpia història. Cada peça està creada amb la delicadesa de l'orfebreria. És una sèrie, però cada peça és única i irrepetible. Efímera i fràgil.
Aquestes petites quimeres són el resultat de combinar elements, creant una criatura a partir d'altres.