menu

convocatòries Girona

convocatòries

Convocatòries de Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona

Encara estan obertes algunes de les convocatòries del Centre d'Art Contemporani Bòlit:


-Beca Bòlit Mentor
La convocatòria proposa el desenvolupament d’un projecte de residència de tres artistes becats a tres instituts d’educació secundària de les comarques gironines. El programa tindrà el seguiment i tutela d’un comissari expert, que en aquesta edició serà David Santaeulària.

-Participació en l’aplicació GRMP3
Convocatòria llançada en col·laboració amb l’Espai Marfà, la Casa de la Música Salt-Girona i l’Escola Municipal d’Humanitats i consistent en el procés de selecció de creadors de contingut sonor per a l’aplicació que l’artista Kenneth Russo ha creat per al Bòlit en el context de l’exposició “Viatge extra - ordinari”.

-Cessió d'un espai d'exposició o per a presentacions
Convocatòria adreçada a les associacions d’art contemporani de Girona  per a les quals es posen a disposició dos espais: la Carbonera i la Cisterna.

-Cessió de tallers per al treball artístic
Convocatòria en col·laboració amb l’Escola Municipal d’Art de Girona per mitjà de la qual s’ofereixen dos espais de treball situats al Centre Cultural La Mercè: la torre espai campanar i el taller EMA-ART.

Totes les convocatòries estan disponibles a: www.bolit.cat
Per a consultes: bolitconvoca@bolit.cat