menu

convocatòria Premi Fotografia Contemporània

convocatòria


VII Premio Bienal Internacional de Fotografia Contemporánea Pilar Citoler: convocatòria oberta
 
El Premio de Fotografia Contemporánea Pilar Citoler, impulsat per la Universitat de Còrdova (amb la col.laboració de la Consejería de Innovación, Ciencia y Ocupación  de la Junta d'Andalusia), té una vocació contemporània i internacional. Convocat per artistes visuals del nostre temps, és un premi en què es valora tant la trajectòria com la vocació contemporània dels creadors.

La presentació de treballs al Premi es pot fer entre l'1 i el 20 d'octubre de 2013, obtenint per a això les bases i imprès de participació en http://www.premiopilarcitoler.es/.  

També es poden fer consultes al correu premiopilarcitoler@uco.es.