menu

convocatòria Premio Producción Artística

convocatòria 

II Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander  

Open Studio, amb el patrocini de Fundación Banco Santander, obre la convocatòria del segon Premio a la Producción Artística Fundación Banc Santander. En l'anterior edició, es va atorgar el primer premi a Belén Rodríguez González, que mostrarà el resultat del seu treball durant Open Studio 2014 a Noestudio. 

Els aspirants hauran d'enviar la seva sol.licitud abans del 25 d'abril, de totes les candidatures rebudes se seleccionaran deu finalistes, entre els quals sortirà elegit el guanyador. 

L'objectiu d'aquesta convocatòria anual és atorgar una residència i una dotació de 3000 euros en concepte de borsa de producció per a la realització d'un projecte. Els aspirants a aconseguir aquest premi hauran de reunir els següents requisits: ser artista espanyol, tenir més de 18 anys i menys de 36 i no tenir estudi a Madrid .
 

Per a més informació: www.openstudio.es / premio@openstudio.es