menu

convocatòria comissariat Fabra i Coats

convocatòria

Fabra i Coats: Convocatòria per al comissariat de la temporada 2014-2015

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut de Cultura, obre la convocatòria pública per seleccionar un/a curador/a responsable de la programació del Centre d’Art Contemporani de Barcelona per a la temporada 2014-2015. La convocatòria restarà oberta fins al 22 de maig a les 17 h.
 
La convocatòria s’adreça a totes aquelles persones interessades a desenvolupar un projecte de comissariat, a títol individual o bé de forma col·lectiva, tant d’origen nacional com estranger. Els projectes presentats han d’incloure un mínim de tres exposicions, un pla de publicacions, un pla per a l’espai web, un pla d’activitats, un projecte educatiu i qualsevol altre aspecte que el/la candidat/a consideri rellevant.
 
Un jurat format per David Armengol, David G. Torres, Daniel Giralt-Miracle, Martí Manen, Miguel Àngel Sánchez, Bartomeu Marí, Conxita Oliver, Oriol gual i Llucià Homs avaluarà i seleccionarà un projecte de programació, segons els criteris especificats en la convocatòria.

Més informació fent clic aquí.