menu

Avui comencen les jornades de portes obertes als tallers dels artistes de la ciutat!

Gaudeix de totes les ac­ti­vi­tats que hi ha: de­mos­tra­cions, per­for­man­ce, con­certs, ta­llers per adults i pe­tits, vi­si­tes gui­a­des, gim­ca­na per la mai­na­da…  

AQUEST CAP DE SETMANA,  POBLE SEC
Des­car­re­ga't el ma­pa del barri que vi­si­ta­ràs i fes ruta!