menu

Conferència

Conferència "Pública desobediència" a càrrec Nora Ancarola

Dimars dia 21d'octubre a les 19h
 
Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des de temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca femenina, però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació; al contrari  Ker o Keres , amb ajuda de les Moires, eren les que posaven fi a la vida de forma poc natural, com si la figura femenina  estigués més identificada amb la mort que no pas en la vida.(...)

En aquest treball de ficció la Sibil·la de Cumes se’ns revela Anti-Keres, i les tasques que realitzen les innombrables dones que tenen cura de la part més vulnerable de la humanitat se’ns revela també Anti-Keres.

Així mateix, en la nostra obra hem compartit tres premisses: explorar la construcció de la persona que té cura; fer-ho des d’un hipotètic espai del que és privat (encara que no en exclusiva) com a lloc d’esdeveniments i experiències emocionals, i crear un nou mite, Anti-Keres, que posi damunt la taula les preguntes  que les dones ens fem davant d’aquest paper ocult, però clarament assignat al llarg de la nostra història, i al seu torn, tan present encara en l’actualitat *
*Fragment extret del text “Tres peces d’un trencaclosques” que escriu Nora Ancarola i que prologa el Catàleg del projecte artístic i expositiu Trilogia de la Privadesa “ (Ed. mxespai1010, Barcelona)

Nora Ancarola


Nascuda a Buenos Aires en 1955, és una artista que viu i treballa a Barcelona des de l'any 1978. Amiga de Ca la Dona, sempre ha recolzat el projecte Femart, formant part dels jurats de les diferents mostres, assessorant i donant suport material, tècnic i artístic a les nostres exposicions. Ha estat la nostra mentora i un important referent.