menu

curs A FAD // ADI


Del Like al Share: Les xarxes socials en l’entorn professional creatiu
 
Organitza: A-FAD i ADI-FAD
Imparteix: Josep Lluís de Gabriel (fundador de Bitlonia.com)
Per què cal tenir presència a les xarxes socials? Per a què serveixen cadascuna d’elles? Quines son aquelles que millor s’adeqüen a la meva activitat? Quines son les principals tendències del màrqueting digital? Per a què serveix un Community Manager? Puc millorar la meva activitat professional amb l’ús de les xarxes socials? Com puc orientar adequadament el meu Pla de Social Media?
En el context en el qual estem vivint actualment, on les xarxes socials s’han convertit, en molt poc temps, en una mitjà de comunicació i d’acció fonamental i ineludible, des de l’A-FAD i l’ADI-FAD hem organitzat un curs imprescindible orientat al sector creatiu, per respondre a totes aquestes qüestions i a moltes d’altres, amb la voluntat de que convertiu les xarxes socials en les perfectes aliades per a la vostra activitat professional.

Sessions: 1 i 2 de desembre de 2014, de 18h a 20h

Lloc: FAD (Edifici Disseny HUB Barcelona, Plaça de les Glòries 37-38, Barcelona)

Preus d’inscripció: 
socis de l’A-FAD i ADI-FAD: gratuït
Socis del FAD: 15 €
Estudiants i desocupats: 10 €
No socis: 25 €

Com inscriure’s?

Link directa a inscripcions:
Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres: info@a-fad.org

TEMARI --------------------------

Per què hauria d’incorporar el marketing 2.0 a la meva estratègia de vendes?

Principals tendències aplicables de Digital Marketing.

Construcció d’Actius Digitals.

Estratègia per decidir com actuar i en quins mitjans

Blog

Youtube

Facebook

Linkedin

Twitter

Pinterest

Google Plus

Perspectiva mobile i vinculació a la presència web i newsletter .

El Pla de Social Media. Models i enfocament.

Reputació i prevenció de riscos.

Recursos necessaris. La figura del Comunity Manager.

Com orientar cap als resultats les meves accions?

Reflexions útils per al sector.

Casos d’èxit

Sessió d’alta interactivitat per provocar la reflexió individual.

*Per als membres del FAD, diagnòstic personalitzat gratuït (limitat als 10 primers).


_________________________
 
[cast]
 
Del Like al Share: Las redes sociales en el entorno profesional creativo
Organiza: A-FAD y ADI-FAD,
Imparte: Josep Lluís de Gabriel (fundador de Bitlonia.com)
¿Por qué hay que tener presencia en las redes sociales? Para qué sirven cada una de ellas? ¿Cuáles son aquellas que mejor se adecuan a mi actividad? ¿Cuáles son las principales tendencias del marketing digital? Para qué sirve un Community Manager? Puedo mejorar mi actividad profesional con el uso de las redes sociales? ¿Cómo puedo orientar adecuadamente mi Plan de Social Media?

En el contexto en el que estamos viviendo actualmente, donde las redes sociales se han convertido, en muy poco tiempo, en una medio de comunicación y de acción fundamental e ineludible, desde A-FAD y ADI-FAD hemos organizado un curso imprescindible orientado al sector creativo, para responder a todas estas cuestiones y muchas otras, con la voluntad de que convirtáis las redes sociales en las perfectas aliadas para vuestra actividad profesional.
Sesiones: 1 y 2 de diciembre de 2014, de 18:00h a 20:00h
 
Lugar: FAD (edificio Disseny Hub Barcelona, Plaça de les Glòries 37-38, Barcelona)
Precios de inscripción:
Socios de la A-FAD y ADI-FAD: gratuito
Socios del FAD: 15 €
Estudiantes y desempleados: 10 €
No socios: 25 €

Inscripciones:
TEMARIO--------------------------


¿Porqué debería incorporar el marketing 2.0 en mi estrategia para vender más?

Principales tendencias de Digital Marketing aplicables.

Construcción de Activos Digitales

Estrategia para decidir en qué medios y cómo actuar

Blog

Youtube

Facebook

Linkedin

Twitter

Pinterest

Google Plus

Perspectiva mobile y vinculación a la presencia web y newsletter

El Plan de Social Media. Modelos y enfoque.

Reputación y prevención de riesgos.

Recursos necesarios. La figura del Comunity Manager.

¿Cómo orientar hacia los resultados mis acciones?

Reflexiones útiles para el sector.

Casos de éxito

Sesión con interactividad alta para poder provocar la reflexión individual.

*Para los miembros de FAD, diagnóstico personalizado gratuito (limitado a los 10 primeros).