menu

Diplomes de Mestre/a Artesà/naBenvolguts socis/es,

Ha sortit publicada al DOGC la convocatòria per sol·licitar el Diploma de Mestre/a Artesà/ana, primera que es fa a l'empara del Decret 182/2014, el 30 de desembre, i que inclou diverses modificacions i novetats tant en les modalitats del guardó, com en la tramitació i en els requisits per optar al reconeixement.

Per a les bases, el formulari de sol·licitud i més informació, consulteu el següent enllaç: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Mestre-Artesa?category=

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de març de 2016!
Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu adreçar-vos a l'Àrea d'Artesania del CCAM.
Tel. 93.467.46.60
E-mail: ccam.artesania@gencat.cat