menuEl 25 d’abril, assemblea general i festa anual de socis del FAD 2016

Un any més, ens complau convocar tots els socis del FAD a l’assemblea general ordinària de l’entitat, que aquesta vegada tindrà lloc el 25 d’abril de 2016, a les 19.30 h en primera convocatòria i a les 20 h en segona i definitiva convocatòria, a l’auditori de la seu del FAD al Disseny Hub de la plaça de les Glòries Catalanes, 37-38, de Barcelona.

L’ordre del dia de l’assemblea general ordinària serà:
  • 1. — Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea ordinària, celebrada el 27 d’abril de 2015.
  • 2. — Informe de la Junta Directiva.
  • 3. — Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2015.
  • 4. — Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2015.
  • 5. — Presentació i aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i despeses per al 2016.
  • 6. — Elecció de candidats als càrrecs vacants per a vocals de la Junta del FAD.
  • 7. — Torn obert de paraules.
Un cop finalitzada l’assemblea, se celebrarà la festa anual de socis del FAD, en la qual brindarem amb la copa del mestre Alessandro Mendini, dissenyada especialment per a aquesta ocasió.
Els socis assistents a l'assemblea rebran una obra gràfica del dissenyador Albert Isern.

Ens veiem el dilluns 25 d’abril a l’assemblea.