menu

Assemblea General Ordinària de l'A-FADL'A-FAD, Associació d'Artistes i Artesans del FAD, convoca als seus associats a la propera Assemblea General Ordinària de l'associació que tindrà lloc el proper dissabte 27 de gener a partir de les 11h a l'Aula B+C (planta -1) de l'Edifici Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 Barcelona).

Durant l'assemblea es farà la lectura de l'acta 2016, la presentació d'alguns candidats a vacal de la junta, el repàs dels projectes desenvolupats al llarg del 2017 i balanç financer i estat dels comptes de l'exercici anterior.

Finalment hi haurà un torn de precs i preguntes. Després de l'Assemblea s'oferirà un refrigeri per a tots els assistents.