menu

Exposició a la galeria KLIMT02


La galeria Klimt02 va inaugurar el passat dia 3 de desembre l'exposició de joies "GÈNESI: La vida i la forma a través de dos òptiques diferents", a duo entre Ezra Satok-Wolman i Wendy McAllister

Moltes d'aquestes peces es basen en les formes geomètriques comuns de la naturalesa, però cadascuna de les artistes presenta la seva pròpia interpretació visual. 

Podreu visitar l'exposició de dimarts a divendres de 16.30 a 19.30h (Riera de Sant Miquel, 65, Barcelona)